HTML5 er i ferd med å overta som foretrukket teknologi for nettannonser. Men overgangen fra Flash til HTML5 er komplisert og bransjen møter mange utfordringer når det gjelder produksjon, distribusjon, implementering og visning av annonser basert på denne teknologien. 

Vi har derfor samlet informasjon og "best practice" i denne guiden, og håper med det å bidra til at transformasjonen fra Flash til HTML5 kan gå så raskt og smidig som mulig. Særlig ber vi av bransjen ser på vårt forslag på hvordan medieplaner utformes, som vi mener vil lette hverdagen for mange.

Vi har tilpasset innhold til din arbeidsplass, men anbefaler samtidig at du kikker på de andre sidene for å få en godt bilde av landskapet. Bruk også kommentarfeltet for innspill, skape dialog eller utheve utfordringer du har i din HTML5-hverdag.