Overgangen til HTML5 vil ha store konsekvenser for bransjen, også for deg som jobber i mediebyrå. Teknisk sett er HTML5 mer komplisert, og vil kreve at alle parter får en grunnleggende teknisk forståelse.

Medieplaner

For at produksjonsbyråene skal kunne gjøre jobben sin trenger de detaljerte spesifikasjoner fra både medie og leveranseplattform. Det er da mediebyrået sin jobb som mellomledd at alle får den informasjonen de trenger.

Hver linje på medieplan må inneholde:

 • Nettsted og plassering/produkt
 • Størrelse/format, f.eks. 100% x 250px
 • Maksimal filstørrelse i KB
 • Type (f.eks. HTML, eller bare jpg/gif)
 • Link til HTML5 spesifikasjon for leveranseplattform annonsen skal gå på, f.eks. AdForm, DoubleClick osv. som er nøvendig for klikkhåndtering og telling.
 • Link til oppdatert HTML5 spesifikasjon fra medie i form av annonsweb. Den bør helst følge INMA sin spec, men unntak må beskrives. 
 • Link til mal på en tom eller enkel annonse som produksjonsbyrå kan ta som utgangspunkt.
 • Kontaktperson hos medie som kan svare på spørsmål fra mediebyrå.
 • Alt informasjon refereres til med oppdaterte linker, og ikke skjermdumper.

Klikk på bildet for å se anbefalt mal for medieplan.

Dette bør dere gjøre

 • Ha en kontinuerlig og tett dialog med AdOps avdelingen hos mediene for å sikre at korrekt spec blir benyttet.
 • Send alle som jobber med AdOps i byrået på HTML5-kurs. Dersom noe haster på en fredag er det greit å kunne gjøre enkle justeringer uten å involvere reklamebyrå.

Dette bør dere ikke gjøre

 • Selg HTML5 annonser som de skulle ha vært Flash-annonser, det er et nytt produkt hvor alle må lære seg forskjellene.
 • Ikke forvent at Adforms standard (eller andre) HTML5-spec fungerer overalt. En universal spec er dessverre ikke en realitet enda.
 • Ikke bygg annonsespec med bakgrunn i "gårsdagens" KB-grenser. HTML5-annonser er tyngre og krever gjerne 100-200 KB. Anbefal polite load for å holde initial load innenfor medienes KB-grenser.

Link til kravspesifikasjoner: