Overgangen til HTML5 skaper nye krav for infrastrukturen rundt leveranse av annonser. 

Annonseweb

For at produksjonsbyrå skal kunne levere annonser som fungerer på din plattform må dere tilgjengeliggjøre en tydelig kravspesifikasjon. Spesifikasjonen bør ta utgangspunkt i INMA HTML5 advertspec – og heller beskrive unntak for din plattform.

Din spesifikasjon bør inneholde:

 • Beskrive hvordan klikkhåndtering i leveransesystemet skal implementers. 
 • Maler som demonstrerer hvordan man legger inn klikkhåndtering
 • Informasjon om at det er forskjell på spesifikasjoner for AdForm, Doubleclick, AdTech etc. 
 • Hvilke verktøy kan brukes og ikke brukes. 
 • Minste nettleser som må støttes, som igjen begrenser features som kan benyttes.
 • Begrensninger og kjente utfordringer med leveransesystemet som påvirker hvordan annonsen skal kodes

Dette bør dere gjøre

 • Sørg for at alle mediebyrå har linken til deres annonsweb, og at de distribuerer den videre til produksjonsbyråene.
 • Gi beskjed til mediebyrå og produksjonsbyrå når din spesifikasjon endres.
 • Vær tydelig på hva AdOps gir support på når det kommer til HTML-materiell (hvilke nettlesere det blir testet i, forventer man javascript-support etc) 
 • Vær streng på dine spesifikasjoner - det blir vanskelig å skru tilbake om du først sett gjennom fingrene en gang

Dette bør dere ikke gjøre

 • Forvent at alle responsive annonser skal benyttes på tvers av alle slags enheter - noen ganger ønsker man å levere forskjellig materiell for forskjellige enheter for å benytte spesifikke egenskaper ved f.eks. smarttelefonen.
 • Vise HTML5-annonser til eldre nettlesere enn IE 10, da er fallback et bedre alternativ.
 • Forvente at alle følger spec, sett derfor litt ekstra behandlingstid i starten og vær tydelig på retningslinjene
 • Rette kodefeil i annonser, kontakt heller produksjonsbyrå

Nyttige linker